Avarinė tarnyba: 8 46 367035
I - V 800 - 1700
24 val. per parą

Konsultavimas

Padidėjus energetinių resursų ir pastatų eksploatavimo kaštams, bei siekiant, kad rangos, modernizavimo ar remonto darbai būtų atlikti kokybiškai ir teiktų ilgalaikę ekonominę naudą statytojui, siūlome prieš projektinių darbų konsultavimo paslaugą.

Mažesnės išlaidos statybos ar remonto darbams, negarantuoja, kad bus kokybiška gyvenamoji ar darbo aplinka, o energijos nuostoliai ir papildomos išlaidos ūkio valdymui per 3-5 metus neprivers sumokėti antrą statybos darbų kainą. Todėl siūlome konsultuotis ir statybos darbuose naudoti šiandienos ir ateities technologijas, kad pastatai būtų išmanus, energiją taupantis ir naudojantys atsinaujinančius energijos šaltinius.